پلیس دبی ظرف ۵ ساعت دو میلیون درهم را به یک تاجر بازگرداند!

0
478

پس از آنکه باند متشکل از ۳ نفر، کيف پول حاوی ۲ ميليون درهم را در طی تعقيب يک تاجر از لحظۀ خروجش از بانک تا درب خانه او، تاجر را جلوی خانه اش مورد ضرب و شتم قرار داده و کيف حاوی پول وی را به سرقت برده بودند، تیم جست و جوی ایستگاه پلیس بر دبی تنها در مدت ۵ ساعت موفق به دستگيری سارقان و بازگرداندن مبالغ مالی به صاحبش شدند.
تيم جستجو و تحقيقات به محض دريافت گزارش برخي دوربين ها را در منطقه بانك و اطراف خانه بررسي كردند و ظرف ۵ ساعت سارقان را در حالی که داخل يک اتومبیل پنهان شده بودند را دستگير و مبالغ مالی را به صاحبش بازگرداندند.