پلیس فجیره، سارقی را حین ارتکاب جرم، دستگیر نمود

0
940

پلیس فجیره توانست سارقی را در یکی از مراکز خرید، دستگیر نماید. پلیس، گزارشی مبنی بر وجود شخصی در مرکز تجاری دریافت نمود، پس از رسیدن به محل ارتکاب جریمه، مشاهده نمودند که قفل درب ورودی، شکسته شده است.
با ورود به مرکز، شخصی را دیدند که با پوشش نقاب و دستکش، سعی در مخفی شدن دارد و با دیدن پلیس، تصمیم به فرار گرفت اما توسط پلیس دستگیر شد.
رئیس پلیس فجیره، سرتیپ “محمد بن نايع الطنيجي” از کلیه عناصر پلیس شرکت کننده در این عملیات تشکر نمود.

منبع: الامارات الیوم
ترجمه: مجله ارتباط