پولی شدن پارکینگ‌ محله های قدیمی عجمان

0
45

شهرداری عجمان اعلام کرد، از ۳۱ اکتبر، ازپارکینگ‌های محله قدیمی عجمان هزینه دریافت می‌کنند.
برق عجمان