کاربران تلفن همراه امارات متحده عربی اکنون می توانند تبلیغات ناخواسته را مسدود کنند

0
52

مشترکان تلفن همراه امارات میتوانند برای جلوگیری از همه پیام‌های تبلیغاتی که با AD شروع می‌شوند، “Ball” را به شماره ۷۷۲۶ ارسال کنند.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات امارات (TRA) با همکاری شرکت‌های مخابراتی مجاز در امارات ابتکاری را برای عدم ارسال پیام‌های تبلیغاتی ناخواسته ارسال شده به مشتریان آغاز می‌کنند.