کارخانه ای برای بازیافت هزاران تایر در سال

0
24

ابوظبی در راستای توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست اقدام به راه اندازی کارخانجات بازیافت و گسترش آنها نموده است. توسعه اخیر کارخانه بازیافت تایر، منجر به افزایش ظرفیت آن از ۱۷ هزار تن به ۱۰۰ هزار تن در سال گردید. پسماند تایر بازیافت شده بعنوان سوخت در تولید سیمان بکارمی رود.
ابوظبی قصد دارد تا سال آینده ۷۵ درصد از پسماند های مدفون شده زباله را بازیافت نماید. هفته گذشته نیز یک کارخانه بازیافت پلاستیک در ابوظبی افتتاح گردید.