کشف جسد یک آسیایی در خودرویش در منطقه “الوسطی”

0
1469

تیم پلیس “المدام” در شارجه گزارشی مبنی بر وجود خودرویی مشکوک دریافت نمود که ساعت ها، در یکی از خیابان ها پارک کرده بود.
پس از رسیدن پلیس و بازرسی خودرو، مشخص شد که یک جسد خودرو وجود دارد، با آمدن ماشین آمبولانس، جنازه برای انجام تحقیقات و تعیین علت فوت، به پزشکی قانونی، انتقال یافت.