یک توریست آفریقایی به دلیل هتک هرمت مهماندار هواپیما، محاکمه می شود.

0
1509

دادستان دبی، توریست ۴۲ ساله آفریقایی را محاکمه نمود چون پس از دادن پیشنهاد گرفتن عکس سلفی با مهماندار هواپیما، وی را بوسید.
بر اساس گفته مهماندار هواپیما در تحقیقات، متهم از وی درخواست کرد تا با او عکس سلفی بگیرد، و حین گرفتن عکس، دستش را دور کتف وی به قصد بغل کردن، حلقه کرد.
سرمیهماندار هواپیما با دیدن این صحنه به وی تذکر داد اما متهم دوباره درخوست گرفتن عکس سلفی را تکرار کرد و این بار، میهماندار را بوسید.
این مسافر، در تحقیقات، به جرم ارتکابی خود اعتراف نمود.