یک مهندس خاک شناس، در اداره حکومتی رشوه دریافت کرد(عکس تزئینی است)

0
1497

پلیس ابوظبی با همکاری اداره شئون شهرداری، مهندس خاک شناس ۶۳ ساله ای را که ۱۵ هزار درهم بعنوان رشوه دریافت نمود تا معامله ای انجام گیرد را دستگیر نمود.
این شخص ۶۳ ساله به جرم ارتکابی خود مبنی بر سوء استفاده از سمت خود برای منافع شخصی، اعتراف نمود.
به تازگی طرحی با عنوان “سمت و شغل من امانت است” در ابوظبی به اجرا گذاشته شد.

منبع: الامارات الیوم
ترجمه مجله ارتباط