۱۰٫۶ میلیون مهمان در هتل های امارات تنها در مدت ۹ ماه

0
98

طیِ نه ماه نخست سال جاری، هتل های امارات، پذيرای بیش از ۱۰٫۶ میلیون مهمان بوده اند که ۳۷٫۶ میلیون شب اقامت در هتل را گذرانده اند و اقامت آنها به طور متوسط ۳٫۵ شب بوده است.
مرکز فدرال رقابت و آمار در گزارشی که روز گذشته منتشر شد، تأیید کرد؛ بخش هتلداری در این کشور شروع به بهبودی و گذر از اثرات همه گیری کوويد-۱۹ و بازگشت به فعالیت خود به ویژه در ماه های اوت و سپتامبر داشته است.