۴ ماه زندان برای زنی که در شبکه های اجتماعی، تمایل خود برای تماس جنسی با مردان را تبلیغ می کرد

0
798

دادگاه نقض ابوظبی، اعتراض به حکم دادگاه از سوی زنی که از لوازم ارتباط جمعی اقدام به تبلیغ در مورد تمایل خود به داشتن تماس جنسی با مردان در مقابل مبالغ مادی را نموده بود، رد نمود.
محکمه استئناف، وی را محکوم به ۴ ماه زندان، ابعاد، مصادره اموال مضبوط و الزام وی به پرداخت رسوم جنایی نمود.
الامارات الیوم