۵۰۰درهم جريمۀ عدم رعايت حق تقدم به عابر پياده

0
118

فرماندهی عمومی پلیس ابوظبی از رانندگان نسبت به رعایت حق تقدم به عابرین در نقاط مخصوص عبور عابران خبر داد.
و اعلام کرد؛ عدم رعايت حق تقدم، ۵۰۰ درهم جريمه و ۶ بلک پوينت به همراه دارد.