۶٫۳ دقیقه نرخ پاسخ اضطراری پلیس شارجه

0
129

فرماندهی عمومی پلیس شارجه طی ده ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، مطابق با اهداف مورد نظر و به روشی که باعث افزایش شاخص ملی سرعت پاسخ به شرایط اضطراری در وزارت کشور می شود ، در ده ماه گذشته به سطح پایین تری در شاخص زمان پاسخ (۶٫۳ دقيقه) رسیده است.