۶۴%زنان کشور در بخش بهداشت فعاليت دارند

0
42

به مناسبت روز جهانی خانم ها اين خبر که افتخاری است برای زن های کشور را از دست ندهيد!

مرکز فدرال آمار امارات اعلام کرد: طبق شرکت های تحت مالکیت ۲۰۲۰ ، تعداد شرکت های دارای مجوز و متعلق به زنان در این کشور به ۸۰ هزار و ۲۵ شرکت رسیده است و درصد زنان از کل کارمندان این کشور به ۲۴٪ رسیده است ، در حالی که زنان ۳۳٫۷٪ از کل جمعیت را تشکیل می دهند. درصد زنان در کل پزشکان، پرستاران و تکنسین های بخش بهداشت ۶۴٪ است.