۶۵۰ درهم جريمه برای خسارت زدن به سیستم هوشمند خودروی توقيف شده

0
29

پس از اينکه مدیر اداره ترافیک و گشت پلیس ام القيوین از سیستم هوشمند توقيف وسیله نقلیه هایی که مرتکب تخلف شده اند؛ خبرداد. اعلام کرد: نصب دستگاه هوشمند بر روی وسیله نقلیه توقيف شده به عهده صاحب وسیله نقلیه است و در صورت صدمه به دستگاه ، مالک وسیله نقلیه ۶۵۰ درهم جریمه را به شرکت مسئول پرداخت می نماید.
الامارات الیوم