افزایش همکاری‌های دارویی و پزشکی ایران و پاکستان

0
1225

وزیر بهداشت ایران و پاکستان، سند تفاهم همکاری‌های مشترک خدمات بهداشتی و درمانی بین دو کشور را امضا کردند.
دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران و خانم “سائره افضل ترار” وزیر ایالتی وزارت بهداشت ملی، مقررات و همکاری های دولت جمهوری اسلامی پاکستان، تفاهم نامه همکاری‌های مشترک خدمات بهداشتی و درمانی بین دو کشور را که در۹ بند تنظیم شده است را امضا کردند.
از مهم ترین محورهای این یادداشت تفاهم می توان به تقویت بیشتر روابط از طریق همکاری های متقابل در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، خدمات بهداشتی، آموزش پزشکی، تحقیق در حوزه دارو و فناوری های پزشکی و همچنین مراقبت های بهداشتی (PHC , UHC) اشاره کرد