اختراع صفحه ذخیره انرژی خورشیدی جدید، توسط دانشجویان اماراتی

0
1700

دانشجویان اماراتی در رشته مهندسی مکانیک، صفحات ذخیره انرژی خورشیدی جدید ساختند که می توانند انرژی خورشیدی را بصورت نامحدود (بدون میزان حداکثر) ذخیره نمایند. این اقدام با هدف ذخیره انرژی پاک و رسیدن به استفاده ۱۰۰ درصد از انرژی پاک در کشور امارات عربی متحده است.
یکی از این دانشجویان به روزنامه “الامارات الیوم” گفت: اداره دانشگاه از آن ها خواست تا روی یک پروژه با موضوع انرژی بازیافت شده، کار کنند. وی همچنین گفت، پروژه آن ها با صفحات ذخیره انرژی خورشیدی کلاسیک و معمول که در حال استفاده است، متفاوت است. زیرا در این صفحات، میزان انرژی ذخیره شده محدود است اما در صفحه ذخیره انرژی خورشیدی که آن ها ساختند، میزان ذخیره انرژی، نامحدود است.
الامارات الیوم