اداره کنترل سلامت غذایی ابوظبی، ۴ گواهی استاندارد از استانداردهای بریتانیا دریافت می کند

0
681

به تازگی اداره کنترل سلامت غذایی ابوظبی، ۴ گواهی “ISO” را از مرکز استانداردهای بریتانیا، اخذ نمود. این مراسم با حضور مدیر عامل اداره کنترل سلامت غذایی در ابوظبی، و مدیر کل موسسه های استاندارد بریتانیا در ابوظبی برگزار شد.
مدیر اداره کنترل سلامت غذایی ابوظبی گفت: ما از آغاز تأسیس این اداره در تلاش بودیم تا طبق استانداردها حرکت کنیم و از سال ۲۰۰۹ تا کنون بیش از ۱۳ گواهینامه استاندارد جهانی دریافت نمودیم که نشان دهنده رساندن سطح خدمات به استانداردهای جهانی است.
ARN News Centre