استفاده از رنگ قرمز در آسفالت جاده منطقه “عود میثاء” میزان جرایم سرعت را ۷۸درصد کاهش داد

0
1765

بر اساس گزارش مدیر اجرایی موسسه راهنمایی و رانندگی در هیئت راه و ترابری دبی، میزان جرایم رانندگی مربوط به سرعت بالا، در منطقه عود میثاء در جاده ای که برای کاهش سرعت، توسط هیئت راه دبی، به رنگ قرمز، درآمد، ۷۸ درصد کاهش داشته است.
تغییر رنگ جاده بعنوان علامتی برای رانندگان است تا سرعت خود را بصورت تدریجی کاهش دهند؛ قرار است این تجربه به زودی در خیابان شیخ زاید و در نزدیکی تقاطع پنجم، به اجرا در آید تا رانندگان سرعت خود را از ۱۲۰ به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسانند.
علاوه بر خیابان عود میثاء که سرعت آن از ۱۰۰ به ۸۰ کاهش یافت، این طرح در جبل علی لهباب نیز به اجرا در آمد، بطوریکه سرعت خیابان از ۱۲۰ به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت کاهش یافت.
الامارات الیوم