اطلاعات شخصی که باید از صفحه فیسبوک تان حذف کنید

0
2121

برخی علاقمندان به فیسبوک توصیه می کنند این اطلاعات را از روی صفحه فیسبوک تان حذف کنید:
۱-علایق شخصی: شرکت های تبلیغاتی بر اساس آن ها برای تبلیغ روی صفحه فیسبوک تان اقدام می کنند.
۲- تاریخ تولد: افراد سودجو برای دسترسی به حساب بانکی از آن ها سواستفاده می کنند
۳-آدرس منزل: از اعلام آدرس منزل در مناسبت ها، خودداری کنید
۴- دانشگاه ها و مدارسی که در آن ها تحصیل کردید.

منبع: روزنامه البیان
ترجمه: مجله ارتباط