افتتاح جاده ۸۷ کیلومتری شارجه- خورفکان

0
656

حاکم شارجه مسیر ۸۷ کیلومتری شارجه_ خورفکان را افتتاح نمودند. با افتتاح این جاده جدید, زمان رسیدن از شارجه به خورفکان به ۴۵ دقیقه کاهش یافت.