افتتاح طولانی ترین تونل کوهستانی در خاورمیانه

0
401

حاکم شارجه طولانی ترین تونل کوهستانی در خاورمیانه را ( تونل السدره) افتتاح نمودند.