انتقال شرکت ها بین مناطق آزاد: بدون لغو یا انحلال شرکت

0
2186

عالیجناب شیخ احمد بن سعید آل مکتوم، رئیس مجلس مناطق آزاد در دبی، و رئیس کمیته قانونی مجلس، از وضع قانونی برای حمایت از تسهیل انتقال شرکت ها (بدون لغو یا انحلال آن ها) بین مناطق آزاد در دبی، خبر داد.
این تصمیم، این امکان را برای شرکت ها فراهم می آورد تا بعد از انتقال با مشکلات مالی و اداری مواجه نشوند.

الامارات الیوم