کمپ های کویری و سافاری های دبی در حال بازگشائی هستند.

0
2604

کمپ‌های کویری دبی و سافاری‌ها با رعایت اقدامات ایمنی و بهداشتی شامل بررسی دمای بدن افراد، افزایش دفعات ضدعفونی و تمیز کردن محیط، رعایت فاصله اجتماعی و… کم‌کم در حال بازگشائی هستند.

@ertebatuae