تعرفه جدید پارکینگ های دبی

0
6240

عالیجناب شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی و رئیس مجلس تنفیذی طی قانون شماره ۵ سال ۲۰۱۶ مجلس، دستوری در مورد اصلاح تعرفه ۲۳% از پارکینگ ها در مناطق تجاری پر جمعیت، در امارت دبی را صادر نمودند.
تعرفه جدید بدین شرح است:
نیم ساعت…….. ۲ درهم
یک ساعت ……. ۴ درهم
دو ساعت ……… ۸ درهم
سه ساعت ……… ۱۲ درهم
چهار ساعت …….. ۱۶ درهم
این تعرفه شامل ۱۴ ساعت است که از ساعت ۸ صبح شروع و تا ساعت ۱۰ شب ادامه می یابد.
تعرفه پارکینگ برای فضاهای باز نیز به قرار زیر است:
۱ ساعت…. ۳ درهم
۲ ساعت…… ۶ درهم
۳ ساعت ……… ۹ درهم
۴ ساعت ………. ۱۲ درهم
۵ ساعت …….. ۱۵ درهم
۲۴ ساعت …….. ۲۰درهم

این قانون، ۶۰ روز پس از انتشار در روزنامه ها، لازم الاجراست.

الامارات الیوم