جریمه ۸ هزار درهم برای شرکت هایی که از کارت اعتباری مشتریان، کارمزد برداشت می کنند

0
899

دایره اقتصادی در ابوظبی، قانونی صادر نمود و این قانون شامل تمام شرکت های تجاری می شود که در این امارت، فعالیت دارند.
در مضمون قانون آمده است که شرکت ها، حق برداشت کارمزد غیرقانونی از کارت اعتباری مشتریان خود ندارند و در صورت ارتکاب جرم، ۸ هزار درهم جریمه خواهند شد. لازم به ذکر است که این دایره اقتصادی همچنین از مراکز تجاری و موسسات دارای مجوز فعالیت تجاری خواست تا زبان عربی را در کلیه فعالیت های اقتصادی خود، لحاظ نمایند.
الامارات الیوم