حاکم عجمان، دستور آزادی ۱۱۰ زندانی را صادر نمود

0
772

عالیجناب شیخ حمید بن راشد النعیمی، عضو مجلس عالی و حاکم عجمان دستور آزادی ۱۱۰ زندانی را که حسن سلوک خود را در خلال گذراندن مدت محکومیت خود، ثابت کرده اند، صادر نمودند.
این زندانیان، مطابق شروط عفو، آزاد شدند و زندانیانی که طبق حکم دادگاه باید پس از گذراندن مدت حبس، ابعاد می شدند نیز، به کشورشان بازگردانده شدند.
الامارات الیوم