دادگاه اتحادی عالی: بی گناهی دو پزشک را در مرگ یک زن، تأیید نمود

0
1223

دادگاه اتحادی عالی رأی به تبرئه دو پزشک داد. آن ها متهم بودند که به دلیل خطای پزشکی منجر به مرگ یک زن شدند.
بر اساس گزارش هیئت پزشکی عالی، قصور پزشکان دلیل اصلی مرگ بیمار نبود.
دادگاه درجه اول، ابتدا حکم پرداخت جریمه ۲۰ هزار درهم به علاوه پرداخت ۱۰۰ هزار درهم دیه شرعی این زن، توسط پزشکان را صادر نمود. این حکم با استناد به اینکه پزشکان در مرحله اول، در تشخیص بیماری تعلل کردند و در مرحله دوم اقدامات اورژانسی لازم را برای وی انجام ندادند صادر شد؛ اما با اعتراض پزشکان به حکم صادره ، دادگاه استئناف، پس از بررسی پرونده، حکم بی گناهی آنان را صادر نمود.

الامارات الیوم
ترجمه: مجله ارتباط