دادگاه اتحادی عالی: لزوم صدور حکم ابعاد در جرایم هتک حرمت

0
778

دادگاه اتحادی عالی بر ضرورت صدور حکم ابعاد مجرمان مسبب هتک حرمت، تأکید نمود. این تصمیم با هدف حفظ امنیت و نظم عمومی و رعایت ادب و اخلاقیات توسط مقیمین اتخاذ گردید.
در جزئیات پرونده ای که به دادستان عمومی ارجاع شد آمده است که، یک متهم اموال زنی را به زور از وی برده بود و از او خواست تا با او زنا کند. این زن در شکایت خود خواهان محاکمه مجرم شد.

این پرونده بار اول توسط دادگاه درجه اول رسیدگی شد که متهم را تبرئه نمود اما دادستانی عمومی حکم اول را رد و حکم یک ماه زندان برای اتهام اول و پرداخت جریمه ۲۰۰۰ درهم برای اتهام دوم، را صادر نمود.
دادگاه استئناف برای توضیح رد نمودن حکم اول، خطا در تطبیق قانون را بعنوان دلیل رد حکم، اعلام نمود. چون درخواست زنا از جرایم هتک حرمت است و از طرفی متهم یک مقیم است محکمه می بایست حکم ابعاد را برای وی صادر می نمود.
منبع: الامارات الیوم
ترجمه: مجله ارتباط