دادگاه استئناف عجمان: رسیدگی به پرونده تجاوز به خدمتکار

0
871

دادگاه استئناف عجمان، شخصی را که به یک کارگر نظافت منزل، تجاوز کرده بود به ۶ سال زندان، اخراج (ابعاد) از کشور و غرامت مالی ۲۱ هزار درهم، محکوم نمود.
یک کارگر نظافت از سوی شرکت متبوع، برای نظافت منزل شخصی فرستاده شده بود. وی پس از رسیدن به آدرس برج مورد نظر، شخص دیگری وی را به منزلش راهنمایی کرد و به زور به او تجاوز کرد.

دادگاه عجمان پس از احضار متهم، از وی توضیح خواست اما متهم تمام اتهامات وارده را رد نمود و گفت کارگر نظافتچی از من برای نظافت منزلم ۱۰۰۰ درهم می خواست که من فقط ۲۰۰ درهم به وی دادم ؛ به این دلیل از من شکایت کرد و به دروغ مرا متهم به تجاوز نمود.
پس از انجام آزمایش های لازم، اتهام تجاوز به کارگر نظافت، ثابت شد و متهم به زندان، ابعاد و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
منبع: الامارات الیوم
ترجمه: مجله ارتباط