درخواست نمایشگاه داران خودرو در منطقه العویر

0
2108

دارندگان نمایشگاه خودرو در “العویر” خواهان بستن نمایشگاه های مشابه، خارج از این بازار شدند.

مدیر نمایشگاه خودروهای دست دوم “مالکو” در منطقه العویر گفت: اجازه فعالیت به نمایشگاه هایی با فعالیت مشابه، خارج از این بازار علاوه بر اینکه خلاف مقررات است، ضرر مستقیمی برای دارندگان نمایشگاه در این بازار دارد. کلیه دارندگان نمایشگاه در بازار العویر مبالغی را برای ورود به این بازار پرداخت کردند با این فرض که این بازار تنها مرجع خریداران خودروهای دست دوم باشد.

الامارات الیوم