سه قانون برای جریمه نمودن سوء استفاده کنندگان نرم افزارهای الکترونیکی

0
1007

سرهنگ “دکتر جاسم خلیل” مدیر اداره اطلاع رسانی امنیتی در پلیس دبی، گفت: برخی رفتارهای غلط در استفاده از شبکه های اجتماعی مانند اهانت به ادیان، انتشار عکس های شخصی افراد، انتشار شایعات مختلف و … وجود دارد که وقتی افراد خاطی به مرکز پلیس احضار می شوند علت رفتارشان را عدم آگاهی به قوانین یا شوخی با دوستان، اعلام می نمایند.

وی تأکید نمود در امارات عربی متحده سه قانون برای محاکمه افراد در حوزه جرایم الکترونیکی وجود دارد که عبارتند از:

قانون اول در مورد توهین و افترا در شبکه های اجتماعی و وب سایت ها و … که جریمه آن ۳ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی تا ۲۵۰هزار درهم می باشد.

قانون دوم در مورد تبعیض و اهانت به مذاهب و مقدسات که جریمه آن زندان و جریمه مالی به میزان یک میلیون درهم است.

قانون سوم در مورد همه انواع دیگر جرایم الکترونیکی است.

سرهنگ “دکتر جاسم خلیل” مدیر اداره اطلاع رسانی امنیتی در پلیس دبی، همچنین افزود طی هفته های گذشته طرح “فکر و تواصل (با مضمون قبل از انتشار، فکر کنید)” در شبکه های اجتماعی تبلیغ شد که تمام جوانان را با موارد استفاده سالم شبکه های اجتماعی آشنا نمود که آنچه دریافت می کنند، امانت است و قبل از انتشار آن فکر کنند.

خبر: وب سایت البیان