سه پارک جدید در راس الخیمه

0
2051

راس الخیمه به زودی صاحب ۳ پارک جدید در مناطق اورایبی، رد آیلند، و شاوکاه خواهد شد. در حال حاضر منبع تغذیه برای ۲ تا از پارک ها تامین شده است، به گفته انگ احمد محمد الحمدی، مدیر کل دپارتمان خدمات عمومی راس الخیمه،”هر سه پارک با مناطق خصوصی برای خانواده ها مجهز شده است،” او اضافه کرد. “این جدا از مناطق بازی، گردشگاه ها، و امکانات دیگر به علاوه بر راهرو ها، پارک های داخلی، و پارکینگ است.”
الحمدی گفت، “پارک شاوکاه به زودی برای عموم باز می شود.” به گفته یکی از ساکنان منطقه شاوکاه، احمد نصار، ” این فقط یکی از مناطقی است که خانواده ها و بچه ها می توانند در آن استراحت کنند. امیدوارم که این سه پارک به زودی باز شوند، در غیر این صورت، خانواده ها باید مسافت طولانی را با ماشین بروند تا به پارک های عمومی در شهر راس الخیمه یا شهر های نزدیک برسند.” اخیرا، دپارتمان خدمات عمومی در امارات راس الخیمه ۱۸۰ جای پارکینگ برای پارک سقر در منطقه الدقدقه فراهم کرده است.
الحمدی گفت، “میلیون ها درهم در سراسر امارات متحده عربی صرف شده است برای کمک و حفظ محیط زیست و گیاهان، و همچنین آموزش ساکنان بر اهمیت حفاظت.”