شروط و استانداردهای اتحادی برای واردات “اسکوتر هوشمند”

0
2495

هیئت استاندارد امارات (“مواصفات”) اعلام نمود، اولین شروط و معیارهای فنی اتحادی را برای “اسکوتر هوشمند” تدوین نمود.
این استانداردها به منظور حفظ سلامت استفاده کنندگان و همچنین برای جلوگیری از عدم واردات بی رویه، تهیه و تدوین شده اند و کلیه فروشندگان و واردکنندگان پس از اعلام رسمی قوانین از طریق روزنامه های کثیر الانتشار ۳۰ روز مهلت دارند تا نسبت به اجرای آن ها اقدام نمایند.
استانداردهای جدید شامل: کاهش سرعت، عدم توقف غیرمنتظره هنگام پایان یافتن شارژ و … می باشد.

الامارات الیوم