شرکت هواپیمایی خصوصی قیمت پروازهای خود را کاهش داد

0
1587

برخی شرکت های هواپیمایی خصوصی در ابوظبی قیمت پروازهای خود را به دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش دادند.
مدیر فروش و بازاریابی شرکت هواپیمایی خصوصی فالکون، گفت: این شرکت برای جذب مسافران بیشتر به روش های جدید بازاریابی مانند کاهش قیمت پروازها و رزروهای دسته جمعی روی آورده است.
الامارات الیوم