شهرداری دبی نسبت به محصولی که به “Dream Water” معروف است هشدار داد.

0
2941

بر اساس تبلیغاتی که در شبکه های اجتماعی از این محصول شده، آمده است که به بهتر شدن خواب کمک می کند اما، بر اساس گزارش شهرداری دبی، این محصول عوارض جانبی خطرناکی دارد.
برق الامارات