فرودگاه های دبی، امکان خروج از فرودگاه را برای مسافران ترانزیت فراهم می آورد

0
3115

موسسه فرودگاه های دبی، برای توسعه طرح”دبی کوچک”، با هدف آشنایی مسافران ترانزیت دبی با مراکز ساحتی این شهر، از دو راه اقدام به معرفی این شهر نموده است.
اول از طریق دادن مجوز به مسافران ترانزیت برای مدت کوتاه جهت خارج شدن از فرودگاه و گردش در دبی و دیگری از طریق استفاده از تکنولوژی روز و معرفی مهمترین دستاوردهای دبی در فرودگاه.
مدیر اجرایی موسسه فرودگاه های دبی، گفت طرح “دبی کوچک”، روزانه به تعداد بسیاری از مسافران این امکان را می دهد تا با خروج از فرودگاه، با اماکن دیدنی دبی آشنا شوند.
الامارات الیوم