فروش الکترونیکی در بازار خودروی العویر

0
3302

یکی از بازرسان شهرداری دبی، “عمار سلطان السعدی” گفت: شهرداری دبی به منظور کاهش برخی مشکلات بازار خودروهای دست دوم “العویر”، اقدام به الکترونیکی نمودن برخی از معاملات خودرو نمود.
در این راستا، با هماهنگی هیئت راه و ترابری، مقرر شد کلیه داد و ستدها در این بازار (به استثنای برخی نمایشگاه ها) از ماه جاری به صورت الکترونیکی باشد.

الامارات الیوم