فرود لوكس ترين هواپیمای جهان در دبی

0
1280

هواپیمای “فورسیزونز”، لوکس ترین هواپیمای جهان برای اولین بار در فرودگاه دبی نشست. این هواپیما با هدف انجام یک سفر فرهنگی، وارد دبی شد.