هشدار نسبت به مصرف مسکن فینتانیل

0
766

مسکن قوی فینتانیل در کانادا در یک شب ۹ نفر را به کام مرگ برد.