هشدار وزارت بهداشت نسبت به استفاده آنتی بیوتیک بدون نسخه پزشک

0
1255

یکی از مسئولین در وزارت بهداشت گفت که این وزارت در تلاش است تا قوانین بهداشتی جدیدی را برای رفتارهای خطرناک ناشی از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها وضع نماید، تا مصرف کنندگان بدون نسخه پزشک از آن ها استفاده نکنند. زیرا این رفتار منجر به تغییراتی در ویروس ها می شود و منجر به مقاوم شدن آن ها می گردد، این امر به نوبه خود باعث بی اثر شدن آنتی بیوتیک ها روی ویروس ها در بدن افراد دیگر نیز می شود.
بر اثر گزارش های موثق جهانی، تا کنون ۵۰ الی ۸۰ در صد از ویروس ها نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم شدند.

الامارات الیوم