پاسخ به پرسش های قانونی درباره قانون عقد عمل توسط وکیل و مستشار قانونی در امارات عربی متحده، “عمر عبدالعزیز آل عمر

0
999

سوال:
از سال ۲۰۰۷ کار در یک شرکت پیمانکاری را با حقوق ۱۲۰۰ درهم و با سمت سرکارگر، آغاز کردم اما شرکت، در اداره اقامت, اسم من را در سمت مکانیکی، ثبت نمود.
در حال حاضر حقوقم ۵۰۰۰ درهم است و روزی ۱۰ ساعت کار می کنم، ۵ سال است که هیچ مبلغی را بابت اضافه کار دریافت ننموده ام. وقتی به وزارت عمل مراجعه کردم، گفتند که باید هر چه سریعتر عقد عمل را تغییر دهم تا بتوانند به شکایت من رسیدگی کنند.
در حال حاضر از نظر قانونی چه تصمیمی باید بگیرم؟
پاسخ:
بر اساس ماده ۳۶ قانون اتحادی شماره ۸ سال ۱۹۸۰، عقد عمل، باید در دو نسخه نگاشته شده باشد که در آن تاریخ نگارش، نوع عقد عمل، محل و مدت زمان کار و میزان حقوق درج شده باشد.
در این حالت شاکی می تواند با در دست داشتن یک نسخه از عقد عمل، به وزارت عمل مراجعه نماید و شکایت خود را در خصوص “سمت”، ارائه دهد. زیرا عقد عمل، قراردادیست قابل احترام و اجرا، بین طرفین.
اما در مورد مدت زمان عقد (قرارداد) از سال ۲۰۰۷، باید گفت که بر اساس ماده ۴۰ قانون:
اگر طرفین بدون تمدید عقدعمل، همچنان بر اجرای مفاد آن، بعد از انتهای مدت زمان اصیل و قانونی مندرج آن پایبند بودند، این عقد، بخودی خود، به عقد بدون مدت زمان انتها (غیر محدد المده)، تبدیل می شود.
در مورد ساعات اضافه کار نیز، کارگر یا کارمند حق دارد به اندازه سال های کارکرد (در صورتی که روزی ۱۰ ساعت کار کرده باشد) روزی ۲ ساعت، اضافه حقوق دریافت نماید.
منبع: الامارات الیوم
http://www.emaratalyoum.com/…/ac…/courts/2016-04-23-1.890600
ترجمه: مجله ارتباط