پرداخت رسوم جدید در فرودگاه های دبی

0
1687

عالیجناب شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم، ولی عهد دبی و رئیس مجلس تنفیذی به قانون شماره ۸ سال ۲۰۱۶ در رابطه با پرداخت رسوم توسط مسافران، رای اعتماد دادند.

بر اساس این قانون هزینه ای به مبلغ ۳۵ درهم از کلیه مسافرین بجز کودکان زیر ۲ سال، مسافرین ترانزیتی که با همان شماره پروازی که به دبی رسیدند، پرواز خواهند کرد و پرسنل هواپیما، دریافت خواهد شد.

طی این قانون کلیه شرکت های هواپیمایی نیز ملزم خواهند شد این مبلغ را با هزینه بلیط، از مسافرین اخذ نمایند و آن را به موسسه فرودگاه های دبی تحویل نمایند.

قانون فوق الذکر، با هدف افزایش توان سرویس دهی فرودگاه ها به ۱۰۰ میلیون مسافر تا سال ۲۰۲۳، تجدید بنای ترمینال ۱ و نوسازی ترمینال ۲ صادر گردید.

منبع: الامارات الیوم