یک آسیایی به خاطر سرقت ۲ ساعته خودرویی به سه ماه زندان محکوم شد

0
1159

دادگاه استئناف در ابوظبی در مورد رسیدگی به پرونده سرقت خودرویی در ابوظبی، محکومیت یک آسیایی را از یک سال به سه ماه زندان و ابعاد، تعدیل نمود و دو شخص دیگر که هر کدام به یک سال زندان و ابعاد محکوم شده بودند را تبرئه نمود. این سه شخص، متهم به سرقت دو ساعته یک خودرو بودند که مالکش آن را در حالت پارک کرده بود.
منبع: الامارات الیوم
ترجمه: مجله ارتباط