یک باند سرقت، قربانیان خود را با عکس های زنانه روی پروفایل، به دام می اندازند

0
1385
BELCHATOW POLAND - MAY 02 2013: Modern white keyboard with colored social network buttons.

تصویر زیبای زنی، قربان این پرونده را بر آن داشت تا با وی روی شبکه های اجتماعی تماس بگیرد، دارنده آن حساب کاربری نیز به وی پاسخ داد و از او دعوت کرد تا برای جلسه ماساژ به منزل وی برود.
قربانی با رفتن به منزل آن زن متوجه شد، که زن دیگری غیر از دارنده تصویر پروفایل در را به روی وی گشود، و چند مرد دیگر نیز وی را مورد ضرب و جرح قرار دادند.
این روش سرقت، در چند مورد دیگر نیز، استفاده شده است. بطوریکه مجرمان با استفاده از عکس های زنان روی پروفایل خود، قربانیان به سمت محل مورد نظر می کشانند سپس اموال آن ها را به سرقت می برند.
الامارات الیوم