پوستر جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶ رونمایی شد

0
2313

این پوستر با تصویر یکی از فیلم‌های “ژان لوک گدار” کارگردان موج نوی سینمای فرانسه طراحی شده است. در حالی که کمتر از یک ماه به اعلام فهرست کامل شرکت‌کنندگان در جشنواره کن امسال باقی مانده، پوستر این جشنواره که از ۱۱ تا ۲۲ ماه می برگزار می‌شود، رونمایی شد.
پوستر امسال جشنواره کن که در سال‌های اخیر ارتباطی تنگاتنگ با ستاره‌ای داشته که هر سال مورد توجه ویژه قرار داشت، و اینگرید برگمن، مارچلو ماسترویانی و پل نیومن را در سال‌های اخیر در مرکز توجه خود قرار داده بود، امسال به ژان لوگ گدار توجه نشان داده است.