مهارت های ضروری برای یک جوان موفق

0
4886

مهارت های اجتماعی از مهمترین توانایی ها هستند كه هر جوانی برای داشتن زندگی مفیدتر و سالم تر، باید از آن ها برخوردار باشد.
نداشتن مهارت اجتماعی در جوانی می تواند به زندگی ای غم انگیز همراه با اضطراب و افسردگی منجر شود. مهارت های اجتماعی به شما كمك می كند تا با افراد خوبی آشنا شوید، شغلی را كه می خواهید به دست آورید و در كار و روابط خود به موفقیت دست یابید.

مهارت توانایی حفظ آرامش یا تحمل اضطراب
اگر جزو دسته ای از افراد هستید كه بیش از حد اضطراب دارند، باید این نكته را بدانید كه هنگام قرار گرفتن در شرایط و موقعیت های اجتماعی، بدون توجه به مهارتتان در كنترل اوضاع، مغز شما به گونه ای عمل می كند كه امكان صحبت كردن وگوش دادن به طور مناسب را نخواهید داشت. علاوه بر این اگر چهره و حركات شما نشان دهد كه عصبی هستید، برقراری ارتباط با دیگران مشكل تر خواهد شد.

مهارت گوش دادن
به دیگران گوش دهید و نشان دهید كه واقعاً به حرف های آنان گوش می دهید. این هم به كسی كه شما را برای حرف زدن انتخاب كرده و هم به شما به عنوان شنونده احساس خوبی می دهد.

مهارت برقراری ارتباط
توانایی برقراری ارتباط با دیگران، چه غریزی باشد و چه اكتسابی، در نوعی از درك ریشه دارد. برای تقویت این مهارت می توانید از شیوه هایی كمك بگیرد. از جمله تمرین برقراری ارتباط در مقابل آینه با دقت به حركات و حالت های مختلف چهره، توجه به گویش از جمله سرعت ادای جمله ها، بلندی صدا و آهنگ جمله هایی كه استفاده می شود و بررسی كیفی و سریع آنچه كه شنیده اید.

مهارت خودافشایی
این آگاهی كه چه وقت، چقدر و چه مقدار درباره خودتان صحبت كنید، از اهمیت زیادی برخوردار است. به این مهارت “خودافشایی” گفته می شود. اگر درباره خودتان زیاد صحبت كنید یا خیلی زود و بی موقع به صحبت درباره خودتان بپردازید، ممكن است موجب تغییر جهت ارتباط و انحراف آن شوید. ممكن است این كار ادامه این ارتباط را با مشكل مواجه كند.
اشاره ای مختصر و جزئی به مواردی كه موضوع شخصی نیست اما درباره آن ایده ای دارید یا تبادل نقطه نظرهای شخصی درباره یك موضوع به داشتن ارتباطی متعادل كمك می كند.