چگونه مطالعه موفق داشته باشیم؟

0
112

اگر می خواهید هر آنچه را که مطالعه میکنید بخاطر بسپارید باید روش مطالعه خود را اصولی انتخاب کنید.
یکی از معضلاتی که خصوصا دانش آموزان و دانشجویان با آن دست و پنجه نرم می کنند به خاطر سپردن آن چیزهایی است که مطالعه می کنند.
از میان تمام راهکارهامی توان به بررسی ۹ مورد از آنها پرداخته و دلایل منطقی را که در پس آن وجود دارند برشمرد. این تکنیک ها نه تنها برای دانش آموزان و دانشجویان برای امتحانات آنها می تواند مفید باشد بلکه در به خاطر سپردن کلی مطالبی که در طول زندگی و در سنین مختلف با آنها مواجه می شویم نیز کارآمد هستند.
۱. ابتدا نگاهی اجمالی به کل مطلب بیاندازید
این روش یکی از کارآمدترین تکنیک ها در به خاطر سپردن اطلاعات موجود در یک متن می باشد.
لازم نیست که برای انجام این کار تمام متن به طور کامل خوانده شود و نگاهی اجمالی برای آنکه بدانید قرار است چه موضوعی را مطالعه کنید می تواند کافی و بسیار کارآمد باشد.
۲. بر روی صفحات نوت برداری کنید
هرگز بدون در دست داشت مداد به مطالعه هیچ نوع کتابی مبادرت نکنید. زیر برخی از جمله های کتاب که مهم یا برای تان جالب تر هستند خط بکشید. حتی می توانند دور پاراگراف هایی را که آنها را مهم و جالب تلقی می کنید را نیز به طور کامل خط بکشیدید.
۳. در مورد آنچه مطالعه می کنید از خودتان سئوالاتی بپرسید
این کار خصوصا در هنگامی که یکی از کتاب های درسی خود را مطالعه می کنید، بسیار کارآمد است. به عنوان مثال از خودتان بپرسید که ایده اصلی این بخش از کتاب چیست و به خود پاسخ بدهید.
۴. تاثیرپذیری، تداعی و تکرار را به کار گیرید
اگر خود را عمیقا متاثر از آن چیزی که می خوانید قلمداد کنید آن وقت خواهید توانست تصویری ذهنی از آن جریان را برای خود به وجود آورید.
برقراری ربط موضوعی، کار دیگری است که باید انجام دهید. میان آنچه خوانده اید ارتباط برقرار کنید. مثلا ممکن است نام یکی از شخصیت های کتاب شباهتی به یکی از دوستان تان داشته باشد، آن فرد را در ذهن خود تداعی کنید.
۵. اطلاعات موجود در کتاب یا متنی را که خوانده اید با دیگران مبادله کنید
اگر می خواهید مطالبی را که می خوانید به خاطر داشته باشید آنها را با دیگران مبادله کنید.
کاربران بسیاری هم با این نظر هم عقیده هستند و بر این باورند که خصوصا در مورد مطلبی که تازه آموخته شده اگر به دیگران توضیح داده شود، بهتر در خاطر خواهند ماند.
۶. با صدای بلند مطالعه کنید
تکنیک مطالعه با صدای بلند، به شما کمک خواهد کرد که نکات کلیدی را که نیاز به به خاطر سپردن آنها دارید را بهتر در خاطر داشته باشید. با این کار یعنی زمانی که گوش ها آن مطالب را می شنوند به خاطر سپردن شان راحت تر می شود.
۷. برای مطالعه از صفحات کاغذی استفاده کنید
اگرچه مطالعه الکترونیکی سبب خواهد شد کتاب یا کتاب هایی را با خود در سفرهای درون و برون شهری حمل نکنید اما پژوهش های علمی نشان داده اند که استفاده از این ابزار می توانند قدرت حافظه را کاهش دهند.
۸. به صورت غیر یکنواخت مطالعه کنید
اینکه بخواهید تمام آن صفحاتی را که مطالعه می کنید را به خاطر داشته باشید، عملا امکان ندارد. به جای این کار به صورت غیر یکنواخت مطالعه کنید.
منظور از چنین مطالعه ای این است که تلاش نکنید که همه مطالبی را که مطالعه می کنید به صورت یکنواخت به خاطر بسپارید. به جای چنین کاری، تمرکز خود را روی مفاهیم کلیدی بگذارید. اگر بیشتر توجه خود را روی این نوع مطالب بگذارید، خواهید توانست آنها را با ربط های منطقی، بهتر به خاطر آورید.
۹. از روش یادداشت برداری «کورنل» استفاده کنید
این روش که خود شامل ۵ مرحله است به یادآوری مطالبی که می خواهید در خاطر بسپارید بسیار کمک خواهد کرد. این ۵ بخش از قرار ذیل هستند:
ضبط کردن: از آنچه می خوانید نوت برداری کنید
سئوال: بر اساس آنچه نوت برداری کرده اید، طرح پرسش کنید و آن سئوال ها را نیز یادداشت کنید.
از حفظ گفتن: آنچه نوت برداری کرده اید را پوشانده و آن سئوال هایی که طرح کرده اید را پاسخ دهید.
بازتاب: در مورد مطالب عمیق تر تفکر کنید.
مرور: هفته ای حداقل ۱۰ دقیقه به یادداشت های خود رجوع و آنها را مرور کنید.